Szkoła Podstawowaw Żółtnicy

Monografia Szkoły Podstawowej w Żółtnicy

 

Szkoła Podstawowa w Żółtnicy cieszy się długą, bo ponad sześćdziesięciu- pięcio letnią tradycją.

W dniu 9 maja 1945 roku ukończono działania wojenne. Nastąpiło zajęcie Pomorza przez władze polskie i rozpoczęto budowę szkolnego systemu. Zaczęła powstawać administracja szkolna. Napływ ludności osiedlających się w różnych miejscowościach spowodowały otwieranie szkół w całej Polsce.

Z kronik Szkoły Podstawowej w Żółtnicy wynika, iż budynek w którym znajduje się Szkoła Podstawowa został zbudowany w 1931 roku przez Niemców. Szkołę otworzono w czerwcu 1945 roku. Pierwszą nauczycielką w tej szkole była Jadwiga Felczyńska. Kolejnym nauczycielem, który dołączył do zespołu była Jadwiga Chojnacka. Obie nauczycielki pracowały w tej szkole do 1 stycznia 1946 roku. W roku 1945 w szkole powstało 5 pierwszych oddziałów. Powstały także drużyny harcerskie (męska, żeńska) oraz spółdzielnia uczniowska. Organizowano akademie, występy taneczne.

Rolę Inspektora Szkolnictwa w tym okresie pełnił Teofil Hagiel. Władze polskie chciały jak najszybciej stworzyć warunki do nauczania każdego dziecka.

W roku kolejnym szkoła została powiększona o jeden oddział. W roku 1947 szkoła posiadała już większe grono pedagogiczne. Pracowało już pięciu nauczycieli. Niestety z kolejnymi latami zaczęło ich ubywać. W roku 1948 szkoła uczyła już 198 uczniów, a posiadała tylko 2 nauczycieli. Przy tak małej ilości nauczycieli wszystkie zajęcia nie mogły się odbywać rok ten rozpoczął się 3 września i posiadał już 7 klas. 24 kwietnia 1948 roku dzieci ze starszych klas brały udział w „świecie lasu”, w którym przygotowywały miejsca dla sadzonek.

Ważnym wydarzeniem w roku 1949 dla szkoły był przyjazd Arkadego Fiedlera- słynnego powieściopisarza i podróżnika.

      W szkole odbywała się  również  wymiana kulturalna z  dziećmi  z Gwdy Wielkiej . 

   Pierwsza wymiana miała  miejsce w roku 1952.Uczniowie z tej szkoły jeździły do Szkoły we Gwdzie  Wielkiej z wstępami  artystycznymi i odwrotnie.

     W roku 1953 rozpoczęto  prace   remontowe klas i mieszkań nauczycielskich. Prace trwały rok. W czerwcu 1954 roku  za utrzymywanie  wzorowej  czystości w pomieszczeniach  szkolnych otrzymała nagrodę pieniężną od Gminnej  Rady Narodowej  w  Szczecinku .Za zdobytą Nagrodę zrobiono instalację radiofoniczną .

      Każdego roku w szkole wybrano Komitet Rodzicielski ,który czynnie  uczestniczył w życiu  szkoły . W roku szkolnym 1954-1955 za zebrane fundusze z organizowanych zabaw   ufundował szkole projektor   filmowy .     W   tym roku wystawiono  w Żółtnicy i innych wsiach sztukę pt.   „Co komu winna  spółdzielnia  gminna ”. Dochód z przedstawienia  został  przeznaczony  na wycieczkę  krajoznawczą .

     Rok1955-1956 był również  bardzo owocny .Jesienią młodzież szkolna  brała udział w wykopkach w miejscowym PGR. Fundusze otrzymane  za pracę  zostały wpłacone  do Komitetu Rodzicielskiego . Część pieniędzy zostało przeznaczone  na zakup  rzutnika  i przezroczy .Jesienią  tego roku młodzież wzięła również  udział w sianiu lasu sosnowego (ok.6 ha.).Dochód  przeznaczyli na zakup drzewek ,które posadzono  wokół szkoły .

W roku 1957-1978 w szkole uruchomiono  centralne ogrzewanie  dzięki czemu  zimy w szkole przestawały być takie  straszne. Uprzednio w klasach znajdowały się  tylko beczki  opalane  trocinami .

Z  końcem roku 1955 z nakazu Inspektoratu Szkoła Podstawowa  została  poddana  remoncie. W tym roku został też zamknięty  PGR dzięki czemu szkoła  otrzymała w  użytkowanie  lewe skrzydło  parteru.

W miesiącu listopadzie 1962 roku powstaje zespół instrumentalny  składający się z 20 uczniów. Opiekę nad zespołem sprawuje Michał  Śpiwak . W Marcu szkoła otrzymuje od Inspektoratu  Oświaty  telewizor „Rubin”. Mieszkańcy wsi zaczęli przybywać na audycję . Sala szkolna była każdego dnia zapełniona ,tego roku  zostały również  zamontowane dzwonki elektryczne.

W budynku  Szkoły  Podstawowej w Żółtnicy mieściła się  także Szkoła Przysposobienia  Rolniczego.4 listopada 1962 rozpoczął się  rok szkolny w w \w szkole z 20  uczniami .

  W dniu 11 stycznia 1965 odbyło się  zebranie  mieszkańców ,Inspektora  szkolnego  Władysława  Magnowskiego i przewodniczącego GRN J. Głogowskiego. Na  spotkaniu mieszkańcy zaproponowali  w czynie społecznym remont  szkoły.  27  lutego  zostaje zorganizowana wieczornica z okazji XX Rocznicy  Wyzwolenia   Ziemi Szczecineckiej . W czasie wakacji przed szkołą zostaje wybetonowany  plac.

W roku szkolnym   1966-1967 w okresie jesienno zimowym w Szkole Podstawowej w Żółtnicy były organizowane wykłady Uniwersytetu Powszechnego z dziedzin :pedagogiki z psychologią ,weterynarii oraz prawa i zagadnień  społeczno –politycznych .

25 października 1967 przybywa z wizytą były żołnierz  II Armii Wojska  Polskiego  Bolesław Talecki .Podzielił się on z młodzieżą szkolną swoimi wspomnieniami z walk o wolność ziem.

15 lutego  1968 roku z okazji 50 rocznicy  powstania  Armii czerwonej oraz zbliżającej się niedługo 25 rocznicy Ludowego  Wojska .Do szkoły  przybyli: przedstawiciel  Armii Radzieckiej –porucznik Walentin Prisnow, przedstawiciel Ludowego  Wojska  Polskiego –Kapitan Eugeniusz Wierzbicki .

Z okazji tej uczniowie  szkoły urządzili występy, a w zamian  zostali obdarowani albumem ZSRR z rąk Walentina Prisnowa.

Z roku na rok liczba uczniów w szkole wzrastała. Poziom i jakość nauki podnosił się. 5 marca 1968 r. do szkoły przyjeżdżają przedstawiciele Inspektoratu ze Szczecinka. Po tej wizytacji Okręgowy Ośrodek Metodyczny w Koszalinie przeprowadza badania wyników nauczania i okazuje się, iż szkoła ma najlepsze osiągnięcia w tej dziedzinie, co spowodowało wytypowanie jej jako szkoły wiodącej. W roku 1977 Szkoła otrzymuje kolejnie wyróżnienie, a w nagrodę telewizor kolorowy i sprzęt sportowy.

Szkoła Podstawowa w Żółtnicy do dnia dzisiejszego cieszy się dużą ilością osiągnięć zarówno sportowych jak i naukowych. W szkole działają kółka: plastyczne, chór, kółko przyrodnicze, Szkolne Koło Sportowe, kółko szachowe i tenis stołowy.  Po dziś dzień panuje tam przyjazna i ciepła atmosfera.