Szkoła Podstawowaw Żółtnicy

O szkole

 

Szkoła Podstawowa w Żółtnicy cieszy się długą tradycją. Z kronik szkoły wynika, iż budynek w którym znajduje się Szkoła Podstawowa został zbudowany w 1931 roku przez Niemców. Polską szkołę otworzono w czerwcu 1945 roku. Placówka skupia dzieci z czterech okolicznych miejscowości: Omulnej, Drawienia, Sierszenisk i Wągrodna. Mamy 6 oddziałów klasowych i 1 przedszkolny. W roku szkolnym 2011/2012 do szkoły uczęszcza 100 uczniów. Szkoła Podstawowa w Żółtnicy cieszy się dużą ilością osiągnięć zarówno sportowych jak i naukowych. W szkole działają kółka: informatyczne, chór, kółko przyrodnicze, Szkolne Koło Sportowe, kółko szachowe i tenis stołowy. Przy szkole działa ULKS Żółtnica oraz biblioteka. Uczniowie mający trudności w nauce uczestniczą w kółkach wyrównawczych. Dzieci z deficytami ruchowymi mają zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Natomiast dzieci z wadami wymowy objęte są terapią logopedyczną. Szkoła bierze udział w licznych programach, m.in. Cała Polska Czyta Dzieciom, Szkoła bez przemocy, Warto być dobrym W szkole panuje przyjazna atmosfera, a wszelkie trudności są pokonywane wspólnymi siłami.